نامه های آسمانی (9)

نامه های آسمانی (9)

بخشی از وصیت نامه شهید لطیف نصرالهی؛ کاری از گروه تلویزیونی شاهد.
احمد کشوری «ققنوس آسمان ایران»

احمد کشوری «ققنوس آسمان ایران»

15 آذر ماه سالروز شهيد سرگرد خلبان احمد كشوري است ؛ مردي كه افتخار اسلام و هوانيروز بود و به وسيله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي "ارتشي نمونه" لقب گرفت .
نامه های آسمانی (8)

نامه های آسمانی (8)

بخشی از وصیت نامه شهید منصور ملک احمدی؛ کاری از گروه تلویزیونی شاهد.
نامه های آسمانی (7)

نامه های آسمانی (7)

بخشی از وصیت نامه شهید غلامرضا علیمرادی؛ کاری از گروه تلویزیونی شاهد.
نامه های آسمانی (6)

نامه های آسمانی (6)

بخشی از وصیت نامه شهید حسن نظری؛ کاری از گروه تلویزیونی شاهد.
صفحه  از ۶