نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

امر به معروف در نهضت حسینی( بخش هشتم)

امر به معروف در نهضت حسینی( بخش هشتم)

اولین درجه و مرتبه نهی از منکر حجر و اعراض است، یعنی وقتی که شما افرادی را می بینیدکه اینها مرتکب منکراتی می شوند، شما بعنوان مبارزه با او و کار زشت او نه برای مبارزه با شخص او و برای اینکه او را از کار زشتش بازدارید از او اعراض می کنید.
«شهید گمنام» با صدای مهدی مقدم

«شهید گمنام» با صدای مهدی مقدم

آهنگ « شهید گمنام» با صدای مهدی مقدم تقدیم علاقمندان می شود.
«شهید» با صدای احسان خواجه امیری

«شهید» با صدای احسان خواجه امیری

آهنگ «شهید» با صدای احسان خواجه امیری از خوانندگان پاپ کشور تقدیم علاقمندان می شود.
«شهید آب و آتش» با صدای احسان خواجه امیری

«شهید آب و آتش» با صدای احسان خواجه امیری

آهنگ «شهید آب و آتش» با صدای احسان خواجه امیری از خوانندگان پاپ کشور که برای شهدای آتش نشان خوانده، به همراه متن آهنگ به علاقمندان تقدیم می شود.
امر به معروف در نهضت حسینی(بخش هفتم)

امر به معروف در نهضت حسینی(بخش هفتم)

شعارهای دین اسلام باید زنده نگه داشته شوند یکی از امر به معروف های بسیار مهم این است که ما اسم های فرزندانمان را اسم های اسلامی بگذاریم.