نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

صوت / سردار شهید محمود شهبازی

صوت / سردار شهید محمود شهبازی

سردار شهید محمود شهبازی در اصفهان به دنیا آمد. سال 1356 برای ادامه تحصیل در دانشگاه علم و صنعت به تهران آمد. از فعالین انقلابی در دانشگاه محسوب می شد. سال 1359 به فرماندهی سپاه همدان انتخاب شد. آخرین سمت ایشان قائم مقامی لشکر 27 محمد رسول الله (ص) بود.
نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت هفتم

نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت هفتم

نمایش رادیویی مسیح کردستان نوشته حمیدرضا عباسی، نمایشی زیبا از زندگی سردار شهید محمد بروجردی می باشد که با بیان شیرین گویندگانی توانمند به بازگویی زوایای مختلف زندگی این بزرگمرد می پردازد. این نمایش رادیویی به کارگردانی محمد عمرانی در هفت قسمت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت ششم

نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت ششم

نمایش رادیویی مسیح کردستان نوشته حمیدرضا عباسی، نمایشی زیبا از زندگی سردار شهید محمد بروجردی می باشد که با بیان شیرین گویندگانی توانمند به بازگویی زوایای مختلف زندگی این بزرگمرد می پردازد. این نمایش رادیویی به کارگردانی محمد عمرانی در هفت قسمت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت پنجم

نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت پنجم

نمایش رادیویی مسیح کردستان نوشته حمیدرضا عباسی، نمایشی زیبا از زندگی سردار شهید محمد بروجردی می باشد که با بیان شیرین گویندگانی توانمند به بازگویی زوایای مختلف زندگی این بزرگمرد می پردازد. این نمایش رادیویی به کارگردانی محمد عمرانی در هفت قسمت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت چهارم

نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت چهارم

نمایش رادیویی مسیح کردستان نوشته حمیدرضا عباسی، نمایشی زیبا از زندگی سردار شهید محمد بروجردی می باشد که با بیان شیرین گویندگانی توانمند به بازگویی زوایای مختلف زندگی این بزرگمرد می پردازد. این نمایش رادیویی به کارگردانی محمد عمرانی در هفت قسمت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت سوم

نمایش رادیویی مسیح کردستان - قسمت سوم

نمایش رادیویی مسیح کردستان نوشته حمیدرضا عباسی، نمایشی زیبا از زندگی سردار شهید محمد بروجردی می باشد که با بیان شیرین گویندگانی توانمند به بازگویی زوایای مختلف زندگی این بزرگمرد می پردازد. این نمایش رادیویی به کارگردانی محمد عمرانی در هفت قسمت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
۱
Histats.com START (aync) Histats.com END