نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

دل‌بریدن از عاطفه‌ها

دل‌بریدن از عاطفه‌ها

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «شهدای عزیز ما و ایثارگران ما کسانی هستند که از همه‌ی خواسته‌های شخصی خود دل بریدند. این به زبان آسان است. فقط دل بریدن از پول و مال و سرمایه نیست؛ دل بریدن از عواطف است. شهید از مهر مادر، از سایه‌ی پدر، از لبخند کودک، از عشق همسر دل میبُرد و به سوی انجام وظیفه حرکت میکند.»
دل‌بریدن از عاطفه‌ها

دل‌بریدن از عاطفه‌ها

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «شهدای عزیز ما و ایثارگران ما کسانی هستند که از همه‌ی خواسته‌های شخصی خود دل بریدند. این به زبان آسان است. فقط دل بریدن از پول و مال و سرمایه نیست؛ دل بریدن از عواطف است. شهید از مهر مادر، از سایه‌ی پدر، از لبخند کودک، از عشق همسر دل میبُرد و به سوی انجام وظیفه حرکت میکند.»
Histats.com START (aync) Histats.com END