نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

تصاویر منتشر نشده آیت الله واعظ طبسی؛ بزرگ مرد خراسان

تصاویر منتشر نشده آیت الله واعظ طبسی؛ بزرگ مرد خراسان

مرحوم آیت الله واعظ طبسی، واعظ زاده ای است که راه پدر در پیش گرفت اما نه تنها زیرسایه خطابه های پرمایه او نماند بلکه همه نشان های پدری را تکمیل کرد و گام های بیشتری برداشت و یکی از مسئولان عالی رتبه نظام که در گمنامی زیست.
عکس خاص آقا مهدی باکری در کانی مانگا

عکس خاص آقا مهدی باکری در کانی مانگا

کانی مانکا _ عکاس: سعید صادقی

عکس خاص آقا مهدی باکری در کانی مانگا

کانی مانکا _ عکاس: سعید صادقی
۱
Histats.com START (aync) Histats.com END