تصاویر منتشر نشده سردار شهید اسماعیل فرخی نژاد

تصاویر منتشر نشده سردار شهید اسماعیل فرخی نژاد

شهید فرخی نژاد وجودش سراسر از امام حسين(ع) پر شده بود و به راستي همچون امام خويش، فردي آزاده و دلاور بود.
تصاویر کمتر دیده شده از شهید علی عابدینی  فرمانده گردان 410 غواص

تصاویر کمتر دیده شده از شهید علی عابدینی فرمانده گردان 410 غواص

بخشی از وصیت شهید: اگر در زندگانیم نتوانستم بر دین تو و دوستان تو و بندگان خالص تو خدمتی کرده باشم، امیدوارم خون سرخ من رهگشای ره گم کرده ای باشد و خدمتی کند. گویا می بینم که دوستان شهیدم منتظر من هستند و مرا می خوانند، باید رفت آن هم با مرگی افتخار آفرین.
عکس / شهدای دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عکس / شهدای دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو مجموعه تصویری از شهدای دانشجوی تهیه کرده ایم ؛ تا یادی کنیم از شهدای دانشجویی که درس و تحصیل را برای دفاع از دین و کشور رها کردند و همه آینده خود را پشت سر گذاشتند تا در را خدا و دین و دفاع از ارزشها و کشور خود قدم در میدان جنگ بگذارند و بالاتر از هر مدرک و نامی نام شهید بر چهره شان درخشید تا همه بدانند آنچه امروز داریم و به آن می نازیم حاصل خون جوانان نخبه و مستعدی است که هر کدام مایه مباهات و فخر ایران و ایرانی هستند .
عکس / شهدای  دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

عکس / شهدای دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو مجموعه تصویری از شهدای دانشجوی تهیه کرده ایم ؛ تا یادی کنیم از شهدای دانشجویی که درس و تحصیل را برای دفاع از دین و کشور رها کردند و همه آینده خود را پشت سر گذاشتند تا در را خدا و دین و دفاع از ارزشها و کشور خود قدم در میدان جنگ بگذارند و بالاتر از هر مدرک و نامی نام شهید بر چهره شان درخشید تا همه بدانند آنچه امروز داریم و به آن می نازیم حاصل خون جوانان نخبه و مستعدی است که هر کدام مایه مباهات و فخر ایران و ایرانی هستند .
عکس/ شهدای دانشجوی دانشگاه امیرکبیر

عکس/ شهدای دانشجوی دانشگاه امیرکبیر

و بالاتر از هر مدرک و نامی نام شهید بر چهره شان درخشید تا همه بدانند آنچه امروز داریم و به آن می نازیم حاصل خون جوانان نخبه و مستعدی است که هر کدام مایه مباهات و فخر ایران و اسلام هستند .
صفحه  از ۵۸