نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اسناد و تصاویر منتشر نشده شهید محمد حسین جواهری لطف آبادی

اسناد و تصاویر منتشر نشده شهید محمد حسین جواهری لطف آبادی

نام: محمد حسین نام خانوادگی: جواهری لطف آبادی نام پدر: نیاز علی تاریخ تولد: 1334-03-01 محل تولد: مشهد
اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید مهدی حاجیان مقدم

اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید مهدی حاجیان مقدم

شهید مهدی حاجیان مقدم فرزند عباس 27 تیر سال 1333 در تهران متولد شد. وی در تاریخ 7 تیر 1360 به درجه رفیع شهادت نایل آمد.