نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

شهید جزیره مجنون، رضا شکری پور در قاب تصاویر

شهید جزیره مجنون، رضا شکری پور در قاب تصاویر

شهید «رضا شکری پور»، فرمانده گردان 154 حضرت علی اکبر (ع) در بیست و نهم اسفند 1365 طی عملیات در جزیره مجنون از ناحيه سر مورد اصابت گلوله غناسه دشمن قرار مي گيرد و به شهادت می رسد.
Histats.com START (aync) Histats.com END