تصاویر منتشر نشده جانباز شهید سردار سید محمد صنیع خانی

تصاویر منتشر نشده جانباز شهید سردار سید محمد صنیع خانی

نوید شاهد: شهید محمد صنیع خانی در دی ماه 1332 در قم متولد شد. وی در بهار سال1358 به عضویت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد. بنيانگذار و فرمانده ترابري سپاه بود. سيد محمد در فاو و بخصوص در عمليات والفجر10 در حلبچه در معرض گازهاي شيميايي قرار گرفت و آسيب ديد. سيد محمد صنيع خاني پس از پايان جنگ علي رغم درد و رنج مجروحيتش، به كشور و مردم محروم خدمت كرد.