نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

فرهنگی- اجتماعی
آرشیو

زندگی نامه و نصاویر شهید علیرضا کردجزی

شهید کردافشار در خانواده ای متدین دیده به جان گشود. در هفت سالگی پل به عرصه دانش گذاشت و در نوزده سالگی برای خدمت به میهن فراخوانده شد. با پایان خدمت وظیفه ندای قلبش او را به جبهه حق علیه باطل کشاند وبا مجروحیت چند باره مدتی را در منزل سپری نمود.
شهیدی که نذر بهبودیش شهادت بود

شهیدی که نذر بهبودیش شهادت بود

شهید کردافشار در خانواده ای متدین دیده به جان گشود. در هفت سالگی پل به عرصه دانش گذاشت و در نوزده سالگی برای خدمت به میهن فراخوانده شد. با پایان خدمت وظیفه ندای قلبش او را به جبهه حق علیه باطل کشاند وبا مجروحیت چند باره مدتی را در منزل سپری نمود.
مروری بر زندگی شهید علی خلمی

مروری بر زندگی شهید علی خلمی

علی خلمی در 1336/7/17 در یک خانواده ای با وضع مالی متوسط و کشاورز در شهر چهارده کلاته از تابع شهرستان دامغان دیده به جهان گشود.
برگی از دفتر زندگی شهید محمد مزیدی

برگی از دفتر زندگی شهید محمد مزیدی

شهید مدارج تحصیلی را با موفقیت پشت سر می گذراند. او در آن زمان علاوه بر تحصيل و كار كشاورزي از مسائل سياسي كشور غافل نبود ودر تظاهرات ها و راهپيمايي عليه رژيم شاهنشاهي در شهر هاي استان بويژه گنبد، آزادشهر، گرگان و علي آباد حضور فعال داشت.