نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی-هنری
آرشیو

وصیت نامه شهید محسن خسروی / شهادت 28 بهمن ماه

اين بار می روم تا شايد در اين بيابان خشک و بی آب و علف صدايی از دوست بشنوم اين بار بايد آنقدر بگردم تا شايد به محل دوست برسم . سراغش را از هر کس می گيرم با هر قيمتی که شده ديگر تاب و تحمل طغيان گری نفس را ندارم .
وصیت نامه شهيد حبيب زارعی /شهادت  24 بهمن ماه

وصیت نامه شهيد حبيب زارعی /شهادت 24 بهمن ماه

هر که در هر پست و مقامی دارد در زير سايه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمينی کسب کرده است و ملت مستضعف خون نثار کرده اند و جوان داده اند تا پيروز شده ايم اگر کسی بخواهد خيانت کند به امام و ملت که از هم جدا نيستند به معنی شکل و صورت خيانت به اسلام است و بايد با او مبارزه کرد و کار را بر طبق آيه قرآن به دست بندگان صالح خدا که همان مستضعفين اند سپرد .

«شاگرد اتوبوس» خاطره ای از سردار شهید عبدالعلی ناظم پور

شاگرد راننده ی یکی از اتوبوس ها که کنار بلوار نشسته بود و قیافه ی تابلویی داشت توجه کاکاعلی را جلب کرد . پسرک ، شانزده هفده سالی داشت، آستین هایش را چند دور بر گردانده بود بالا ، یقه باز ، زنجیر طلا توی گردن ، شلوار تنگ و چسبا ...
خاطره خودنوشت شهيد حسين اسدی از « 12 بهمن 1357 »

خاطره خودنوشت شهيد حسين اسدی از « 12 بهمن 1357 »

مردم يک لحظه به لاله ها نگاه کردند فرياد کشيدند و فرياد آنها آنچنان بلند بود که من از خواب پريدم يعني بيدار شدم . من در رختخواب نشسته بودم و هيچ معناي اين خواب را نمي فهميدم و پيوسته از خود اين سئوال را مي کردم يعني چه ؟
خاطره ای از شهید مرتضي جاويدی / عموی فنا ناپذیر

خاطره ای از شهید مرتضي جاويدی / عموی فنا ناپذیر

شوخی مرتضی شارژم کرد. از زور دود و آتش چشم، چشم را نمی دید. با احتیاط از سنگر بیرون آمدم و خودم را به سنگر بزرگ نونی شکل عراقی ها رساندم و از مش موسی مقداری کمپوت، بیسکویت و عسل گرفتم و برگشتم کنار مرتضی.