نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم
ثبت نام جشنواره بین الملیی کتاب ایثار و شهادت
«سرخ نگاران»


مراحل ثبت نام:
 1- تکمیل فرم ثبت نام و دریافت کد پیگیری 
2-  ارسال دو نسخه از اثر به دبیرخانه.
 
نشانی دبیرخانه جشنواره :

 تهران- خیابان طالقانی- خیابان ملک الشعرای بهار شمالی پ5 طبقه سومنام کتاب:
نام و نام خانوادگی نویسنده:
ناشر:
کد ملی:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:
استان محل سکونت/ شهرستان:
نشانی الکترونیکی:
انتخاب گروه:
سال نشر:
شابک: