داماد فرمانده لشکر

داماد فرمانده لشکر

نوید شاهد: نشر شاهد کتاب «ترکش های ولگرد» را برای گروه سنی نوجوانان منتشر کرده است که  عنوان جلد پنجم آن «فرمانده، به شیرینی خجالتم در آمد» است. «داوود امیریان» نویسنده اثر، داستان را اینگونه روایت می کند: دو پاسدار مجبور شدند فرمانده خود را که در حالت خواب بود به جلسه ای که همه فرمانده لشکرها حضور داشتند ببرند و او را لای پتویی گذاشتند و حرکت کردند، ولی در راه اتفاقاتی رخ می دهد که در ادامه می خوانید.
امان از ضربه های آن مرد بعثی

امان از ضربه های آن مرد بعثی

نوید شاهد – «برادران مزدور» عنوان کتابی نوشته داوود امیریان و از آثار «نشر شاهد» است. یکی از داستان های جلد اول این کتاب با عنوان «امان از ضربه های آن مرد بعثی» را در ادامه می خوانید.
نوجوانان رزمنده ای که خود را جزو یاران امام زمان (عج) می دانستند

نوجوانان رزمنده ای که خود را جزو یاران امام زمان (عج) می دانستند

نوید شاهد – «ترکش های ولگرد» عنوان کتابی از «داوود امیریان» است که توسط «نشر شاهد» برای گروه سنی نوجوان منتشر شده است. در جلد اول این مجموعه با عنوان «برادران مزدور» داستانی خواندنی روایت شده که محور آن نوجوانانی است که خود را جزو یاران امام زمان (عج) می دانستند. این داستان خواندنی را در ادامه می خوانید.