مادران ابر

مادران ابر

نوید شاهد - شعری نوشته خواهر شهید محمدرضا سلیمی به مادران شهدا تقدیم می شود.