نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

خاطرات و وصیتنامه شهدای استان زنجان
آرشیو
مردی به بلندای پرواز

مردی به بلندای پرواز

«ناگهان به هوش آمدم. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. سوزشی را در دستان و صورت خود احساس می‌کردم. شعله‌هایی که دستانم را می‌سوزاند دیدم...
جبهه ما را عاشق خود کرده بود

جبهه ما را عاشق خود کرده بود

بیشتر از دوبار به جبهه رفته بودم و حال و هوای آنجا را با تمام وجود حس کرده بودم، طوری‌ که عشقم به جبهه مصداق بارز شعر «جبهه ما را عاشق خود کرده بود، جنگ ما را لایق خود کرده بود» شده بود.
فرهنگ اعلام شهدا استان زنجان

فرهنگ اعلام شهدا استان زنجان

کتاب فرهنگ اعلام شهدا استان زنجان سال 1392 به همت دفتر پژوهش فرهنگی معاونت پژوهش‌ها و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران به چاپ رسیده است.