نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

خاطرات و وصیتنامه شهدای استان زنجان
مبادا روی لاله پا گذاریم
یولعلی عزیزی در وصیتنامه خود خون شهدا را همچون لاله‌ای معرفی می‌کند که نباید روی آن پا گذاشته شود.
عروسی ما وقتی است که شهید شویم
محمد تقی آقاخانی نژاد در وصیتنامه خود می‌نویسد: ای برادران و خواهران! عروسی ما وقتی است که شهید شویم. عروسی ما وقتی است که وارد قبر شویم. عروسی ما وقتی است که مجلس ختم را برای ما جشن بگیرند.
آرشیو
Histats.com START (aync) Histats.com END