نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

زندگي نامه شهدا
آرشیو
خاطره ای از برادر شهید مسعود ملامعصومی
نوید شاهد یزد: شهید مسعود ملا معصومی. شهادت: سوم مرداد 67. فرزند حاج غلامحسین. به روایت برادر شهید:یك روز مسعود با موتور به زمین خورده بود و پایش بدجوری آسیب دیده بود.
نوری که به آسمان رفت / خاطره مادر شهید عادل شمس  دهشیری
نوید شاهد یزد: شهید عادل شمس دهشیری؛ شهادت 19 بهمن 65- فرزند: فضل الله- به روایت مادر شهید: یك شب خواب دیدم كه ستارة سبز و پر نوری از داخل اتاق خانه بیرون آمد و به آسمان رفت و بعد از اینکه نورش چندبار پیچ و تاب خورد و کم و زیاد شد، ناگهان آن ستاره غیب شد.
Histats.com START (aync) Histats.com END