نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسن باب
نام پدر: احمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 6-3-1344 شمسی
محل تولد: آذربایجان غربی - پیرانشهر - پیرانشهر
تاريخ شهادت : 14-3-1360 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:کنی اشکوت شهر:آذربایجان غربی - پیرانشهر
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]