نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
رجب پابسته
نام پدر: علی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 15-6-1346 شمسی
محل تولد: هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس
تاريخ شهادت : 22-4-1367 شمسی
محل شهادت : فکه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:سرریک ایسین شهر:هرمزگان - بندرعباس
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]