نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
قلنج باامید
نام پدر: قربان علی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 11-10-1345 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - کلیبر - کلیبر
تاريخ شهادت : 5-6-1364 شمسی
محل شهادت : باختران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:پیره‌لرشاه‌قاسم شهر:آذربایجان شرقی - کلیبر
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]