نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
امام قلی تابان
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 12-6-1339 شمسی
محل تولد: خوزستان - بهبهان - بهبهان
تاريخ شهادت : 22-3-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:بهبهان شهر:خوزستان - بهبهان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]