نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
بهزاد پاپی
نام پدر: آسا
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-7-1359 شمسی
محل تولد: لرستان - خرم آباد - خرم آباد
تاريخ شهادت : 19-8-1376 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]