نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عبداله آئینی
نام پدر: علی اکبر
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-3-1339 شمسی
محل تولد: فارس - مرودشت - مرودشت
تاريخ شهادت : 7-1-1392 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]