نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
فریدون ناتوانی
نام پدر: اسماعیل
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-5-1347 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 3-5-1367 شمسی
محل شهادت : سومار
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:هاجرخاتون شهر:شهرستان های تهران - شهریار
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]