نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - خاطرات آزادگان ایرانی
برچسب: خاطرات آزادگان ایرانی
خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -7
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از اردوگاههای عراق...
کد خبر: ۴۶۰۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 5
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از اردوگاههای عراق اکرم ارجح...
کد خبر: ۴۶۰۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -4
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از...
کد خبر: ۴۶۰۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 8
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از...
کد خبر: ۴۵۹۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 3
بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز در... می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از زبان... آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی با... گسترده تر بود منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزدگان...
کد خبر: ۴۵۹۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -1
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از اردوگاههای عراق...
کد خبر: ۴۵۹۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -2
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... منبع کتاب نماز در اسارت/خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از...
کد خبر: ۴۵۹۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز در اردوگا ه های عراق...
که خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز در اردوگا ه های... ما آویز نشده است خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... مقاومت حوزه هنری در سال 1370 در بین آزادگان سراسر... کشور برگزار کرده و در سال 1372 چاپ کرد خاطرات...
کد خبر: ۴۳۵۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


خاطرات رحمان پرزحمت آزاده ایرانی با عنوان" آن سوی میدان...
کند پشت میدان نبرد کتاب هفتاد و یکم از خاطرات... آزادگان ایرانی است که توسط نشر سوره مهر و با...
کد خبر: ۵۶۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۵/۱۸