نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - خاطرات آزادگان ایرانی
برچسب: خاطرات آزادگان ایرانی
خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز در اردوگا ه های عراق...
که خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز در اردوگا ه های... ما آویز نشده است خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... مقاومت حوزه هنری در سال 1370 در بین آزادگان سراسر... کشور برگزار کرده و در سال 1372 چاپ کرد خاطرات...
کد خبر: ۴۳۵۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


خاطرات رحمان پرزحمت آزاده ایرانی با عنوان" آن سوی میدان...
کند پشت میدان نبرد کتاب هفتاد و یکم از خاطرات... آزادگان ایرانی است که توسط نشر سوره مهر و با...
کد خبر: ۵۶۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۵/۱۸