نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - گردان های پشتیبانی پشت جبهه
برچسب: گردان های پشتیبانی پشت جبهه
فرزندان خود را رهسپار جبهه می کردند خود نیز در... پشت جبهه یاری رسان فرزندان خود بودند که یکی از... موارد کمک رسان به جبهه خواهران خانوکی بودند که سهم... می کردند و روز جمعه هر هفته نانهای نود تنور...
را رهسپار جبهه می کردند خود نیز در پشت جبهه... رسان به جبهه خواهران خانوکی بودند که سهم به سزایی... و روز جمعه هر هفته نانهای نود تنور نان بربری... را که حداقل یک کامیون می شد عازم جبهه می...
کد خبر: ۴۵۳۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲