نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

برچسب ها - کلیپ شهدا
برچسب: کلیپ شهدا
روز شمار شهدا
شهدای یکم اردیبهشت ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای یکم اردیبهشت ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_223159_400_300 روز شمار شهدای یکم اردیبهشت...
کد خبر: ۴۲۵۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


روز شمار شهدا
شهدای سی و یکم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای سی و یکم فروردین... ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود $sepehr_media_223158_400_300 روز شمار شهدای...
کد خبر: ۴۲۵۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


روز شمار شهدا
شهدای سی ام فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای سی ام فروردین ماه... آذربایجان غربی تقدیم می شود $sepehr_media_222903_400_300 روز شمار شهدای سی...
کد خبر: ۴۲۵۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


روز شمار شهدا
شهدای بیست و نهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای بیست و نهم فروردین... ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود $sepehr_media_222902_400_300 روز شمار شهدای...
کد خبر: ۴۲۵۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک...
کد خبر: ۴۲۵۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰


گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپرده شد ...
کد خبر: ۴۲۵۸۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


کلیپی از خاطره زندگی نامه و مناجات شهید مدافع حرم...
به شهادت رسید و به جمع شهدای مدافع حرم پیوست... $sepehr_media_219741_400_300 دانلود کلیپ...
کد خبر: ۴۲۵۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


روز شمار شهدا
شهدای بیست و دوم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای بیست و دوم فروردین... شهدای روز 22 فروردین آذربایجان غربی منبع بنیاد شهید و...
کد خبر: ۴۲۵۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹


روز شمار شهدا
شهدای بیست و یکم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای بیست و یکم فروردین... شهدای روز 21 فروردین آذربایجان غربی منبع بنیاد شهید و...
کد خبر: ۴۲۵۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹


روز شمار شهدا
شهدای بیستم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای بیستم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_218643_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز...
کد خبر: ۴۲۵۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹


دانلود کلیپ ...
کد خبر: ۴۲۵۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶


روز شمار شهدا
شهدای نوزدهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای نوزدهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_217422_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز...
کد خبر: ۴۲۵۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶


روز شمار شهدا
شهدای هجدهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای هجدهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_217419_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز...
کد خبر: ۴۲۵۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶


روز شمار شهدا
شهدای هفدهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای هفدهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_217418_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز...
کد خبر: ۴۲۵۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶


روز شمار شهدا
شهدای شانزدهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای شانزدهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_217417_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز...
کد خبر: ۴۲۵۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶


روز شمار شهدا
شهدای چهاردهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای چهاردهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_216235_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز...
کد خبر: ۴۲۴۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۳


روز شمار شهدا
شهدای سیزدهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای سیزدهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_216232_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز...
کد خبر: ۴۲۴۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۲


روز شمار شهدا
شهدای دوازدهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای دوازدهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_216229_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز12...
کد خبر: ۴۲۴۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۲


روز شمار شهدا
شهدای یازدهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای یازدهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_216226_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز11...
کد خبر: ۴۲۴۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۱


روز شمار شهدا
شهدای دهم فروردین ماه آذربایجان غربی تقدیم می شود ...
نوید شاهد آذربایجان غربی کلیپ شهدای دهم فروردین ماه آذربایجان... غربی تقدیم می شود $sepehr_media_215858_400_300 دانلود روز شمار شهدای روز...
کد خبر: ۴۲۴۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۰