نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

برچسب ها - نویدشاهدگیلان
برچسب: نویدشاهدگیلان
به گزارش نویدشاهدگیلان شهیدهرمزکاظمی شخصی بودند دارای اعتقادات و بینش...
کد خبر: ۴۲۵۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


به گزارش نویدشاهدگیلان شهید هرمز کاظمی در دهم مهر ۱۳۴۳...
کد خبر: ۴۲۵۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


به گزارش نویدشاهدگیلان یک روز برای خرید وارد مغازه ای...
کد خبر: ۴۲۵۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


کد خبر: ۴۲۵۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


کد خبر: ۴۲۵۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


کد خبر: ۴۲۵۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


به گزارش نویدشاهدگیلان شهید فرهاد فرهنگ دوست در سال 1347...
کد خبر: ۴۲۵۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


شهید سجاد طاهرنیا
کد خبر: ۴۲۵۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


به گزارش نویدشاهدگیلان شهید حسین بواس فرزند ابوالقاسم در بیست...
کد خبر: ۴۲۵۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


کد خبر: ۴۲۵۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


شهید مرتضی حسین پور
به گزارش نویدشاهدگیلان به روایت همرزم فرمانده حسین حسین اصالتاً...
کد خبر: ۴۲۵۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


به گزارش نویدشاهدگیلان شهیده انیس نوری در ششم خرداد سال...
کد خبر: ۴۲۵۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


کد خبر: ۴۲۵۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۴


به گزارش نویدشاهدگیلان بعثت نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و...
کد خبر: ۴۲۵۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۴


به گزارش نویدشاهدگیلان شهید علی باحور در سال 1323 در...
کد خبر: ۴۲۵۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


به گزارش نویدشاهدگیلان مراسم یاد بود شهیدان محمود و محمدرضا...
کد خبر: ۴۲۵۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


به گزارش نویدشاهدگیلان شهید محمد رضا سومین فرزند خانواده اش...
کد خبر: ۴۲۵۳۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


کد خبر: ۴۲۵۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


کد خبر: ۴۲۵۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰


کد خبر: ۴۲۵۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰