نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - منطقه مهران
برچسب: منطقه مهران
گذاری بر زندگینامه شهید ولی الله تجلی بیدسکان
در تاریخ 26/5/1362 در منطقه مهران به فیض شهادت نائل...
کد خبر: ۴۶۱۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


شهدا منا
ماه 1366 در منطقه مهران مجروح شد و در نهایت...
کد خبر: ۴۶۱۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


شرحی کوتاه از زندگینامه شهید عباس حسن زاده
منطقه مهران قلاویزان ضمن درگیری با دشمن بعثی بر اثر...
کد خبر: ۴۶۱۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


در حین درگیری با نیروهای عراقی در منطقه مهران به...
شانزدهم مرداد 1362 در مهران هنگام درگیری با نیروهای عراقی...
کد خبر: ۴۶۱۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


زمان در منطقه نتوانست به تحصیلات خود ادامه دهد تا... والفجر 3 در منطقه مهران بر اثر اصابت گلوله به...
کد خبر: ۴۶۱۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


مناجات نامه شهيد جليل شرفی،
در عملیات والفجر سه در منطقه مهران در چهاردهم مرداد...
کد خبر: ۴۶۱۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷


خاطره خودنوشت شهيد جليل شرفی «4»،
در عملیات والفجر سه در منطقه مهران در چهاردهم مرداد... قبیل را در منطقه شناسائی کردیم و پادگان حاجی عمران... منطقه آنجا بمانیم ارتفاعات اغلب برفگیر بود و با آن... ماندیم یکشنبه شب برای دیدن منطقه دوباره رفتیم و قرار...
کد خبر: ۴۶۱۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


خاطره خودنوشت شهيد جليل شرفی «3»،
در عملیات والفجر سه در منطقه مهران در چهاردهم مرداد... بعدازظهر به اتفاق دیگر برادران برای توجیه منطقه به آنجا...
کد خبر: ۴۶۱۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


خاطره خودنوشت شهيد جليل شرفی «2»
در عملیات والفجر سه در منطقه مهران در چهاردهم مرداد...
کد خبر: ۴۶۱۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


شهادت 14 مرداد؛
در عملیات والفجر سه در منطقه مهران در چهاردهم مرداد...
کد خبر: ۴۶۱۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


خاطره خودنوشت شهيد جليل شرفی «1»،
در عملیات والفجر سه در منطقه مهران در چهاردهم مرداد...
کد خبر: ۴۶۱۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


دادند مهران باید آزاد شود ایشان در آن موقع مى‏... در جبهه مهران به ثبت رسیده است محمود جلایرى مى... ‏گوید پس از اینکه گردان کوثر در منطقه مهران عملیّات... کرد و شهر مهران را آزاد کرد باید منطقه پاکسازى...
کد خبر: ۴۶۱۱۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


نیروهای عراقی در منطقه مهران به شهادت رسید ...
یافت پانزدهم مرداد 1362 در مهران توسط نیروهای عراقی بر...
کد خبر: ۴۶۱۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


شرحی بر زندگینامه شهید محمد تقی ترخی
در منطقه مهران به فیض شهادت نائل شد روحش شاد...
کد خبر: ۴۶۱۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


از مرداد ماه سال 1362 در منطقه مهران بر اثر...
کد خبر: ۴۶۰۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


وصیت نامه شهید «محمود سلیمانی هونی»؛
در عملیات والفجر 3 در منطقه مهران به شهادت رسید...
کد خبر: ۴۶۰۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


زندگی نامه شهید «محمود سلیمانی هونی»؛
شد و در عملیات والفجر 3 در منطقه مهران پس...
در مدرسه قنات ملک از روستاهای منطقه رابر با موفقیت... والفجر 3 در منطقه مهران پس از نبردی قهرمانانه به...
کد خبر: ۴۶۰۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


عملیات والفجر 3 در منطقه مهران به شهادت رسید و...
کد خبر: ۴۶۰۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


عملیات والفجر 3 در منطقه مهران به شهادت رسید و...
کد خبر: ۴۶۰۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


محور میمک عملیات والفجر 3 در منطقه مهران و زرباطیه...
کد خبر: ۴۶۰۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸