نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - سبک رهبری خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس
برچسب: سبک رهبری خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس
(مطالعه موردي: شهيد حسين خرازي)
فرماندهان سپاه با شیوه مدیریت و رهبری خویش نقش اثرگذاری... در ایجاد انگیزه در بسیجیان و پیروزی های متعدد در... جنگ تحمیلی داشته اند که در قالب مفهوم سبک رهبری... خدمتگزار قابل بررسی هست ...
فرماندهان سپاه با شیوه مدیریت و رهبری خویش نقش اثرگذاری... در ایجاد انگیزه در بسیجیان و پیروزی های متعدد در... جنگ تحمیلی داشته اند که در قالب مفهوم سبک رهبری... خدمتگزار قابل بررسی هست این مطالعه با روش پیمایش و...
کد خبر: ۴۵۰۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰