نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - دو رکعت عشق
برچسب: دو رکعت عشق
اندوه و درد و ناله است پر گل است هر... با داغ و اندوهی گران مسجدی از دور پیدا می... و سرد این منم با داغ و با اندوهِ درد... ها را ناله هاست ناله ها زینجا به گردون رفته...
کد خبر: ۱۰۵۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۲/۲۳


با دو رکعت عشق غرق غرور...
کد خبر: ۷۸۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۸/۲۰


کد خبر: ۲۱۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۱/۰۷


کد خبر: ۲۱۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


کد خبر: ۲۱۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


کد خبر: ۲۱۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


کد خبر: ۲۱۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


کد خبر: ۲۱۰۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


کد خبر: ۲۱۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷