نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - بمباران هوایی
برچسب: بمباران هوایی
1366 بر اثر بمباران هوایی در پارچین صنایع دفاع به...
کد خبر: ۴۶۴۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


بمباران هوایی آبادان شهید شد ...
اثر بمباران به شهادت رسید" تاریخ شهادت وی نوزده شهریور...
کد خبر: ۴۶۳۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


شد پنجم مرداد1365 در بمباران هوایی اراک بر اثر اصابت...
کد خبر: ۴۶۳۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


ژاندارمری در جبهه حضور یافت 18 شهریور 1366 در بمباران... هوایی دالاهو بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید مزار...
کد خبر: ۴۶۳۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


حضور یافت 24 دی 1365 در بمباران هوایی زادگاهش بر...
کد خبر: ۴۶۳۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


گردان روح الله تیپ 28 لشگر 31 عاشورا در بمباران... هوایی دزفول بر اثر اصضابت ترکش به شکم شهید شد...
کد خبر: ۴۶۳۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


راهنمایی بود ششم اسفند ۱۳۶۵ در بمباران هوایی زادگاهش به...
کد خبر: ۴۶۳۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


29 اسفند 1322 کنگاور- تاریخ شهادت 16 اسفند 1363 بمباران... هوایی پادگان ابوذر سرپل ذهاب شما باید دنباله رو امام...
کد خبر: ۴۶۳۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


بهمن ۱۳۶۵ در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش...
کد خبر: ۴۶۳۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏ در بمباران هوایی زنجان به شهادت...
کد خبر: ۴۶۳۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴


بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید...
کد خبر: ۴۶۳۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


بهیار در بمباران هوایی حاج عمران عراق به شهادت رسید...
کد خبر: ۴۶۳۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


مروری کوتاه به زندگی «شهید محمد محمدی»
همراه دیگر اقشار مردم به مبارزه برخاست بمباران هوایی او... را شهید کردسرانجام نهم شریور 1365 در بمباران هوایی روستای...
کد خبر: ۴۶۳۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


پرداخت و براثر بمباران وحشیانه هواپیماهای رژیم بعثی مظلومانه به...
بمباران هوایی جنگنده های عراقی احمد خونکه مورد اصابت ترکش...
کد خبر: ۴۶۲۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


شهادت در بمباران هوایی 12 شهریور 62 شهرستان مریوان توسط...
کد خبر: ۴۶۲۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


62در اثر بمباران هوایی رژیم بعثی بر اثر اصابت ترکش...
کد خبر: ۴۶۲۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


وی در تاریخ19 آذر ماه سال 1360 در اثر بمباران... هوایی دزفول توسط مزدوران عراقی به شهادت رسید ...
کد خبر: ۴۶۲۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


19 آذر ماه سال 1360 در اثر بمباران هوایی دزفول...
کد خبر: ۴۶۲۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


یاد و خاطر شهیده عصمت پور انوری گرامی باد
زد همگان بود سرانجام در تاریخ 1360/09/19 در اثر بمباران... هوایی دزفول توسط مزدوران عراقی به درجه والای شهادت نائل...
کد خبر: ۴۶۲۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


بر اثر بمباران هوایی شهید شد مزار او در گلستان...
کد خبر: ۴۶۲۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷