نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

نشر شاهد با ترجمه آثار فاخر بر قله‌‌ نشر خواهد ماند

نشر شاهد با ترجمه آثار فاخر بر قله‌‌ نشر خواهد ماند

سعید علامیان معتقد است که نشر شاهد برای آن‌که بتواند بر قله‌های نشر فرهنگ ایثار و شهادت ماندگار شود، ترجمه و بازچاپ آثار فاخر و نایاب خود را مورد توجه خود قرار دهد.
تصاویر ناب و منتشر نشده  شهید تشییع پیکر شهید «روح الله امیری»

تصاویر ناب و منتشر نشده شهید تشییع پیکر شهید «روح الله امیری»

مراسم گرامیداشت شهید امیری از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ در مسجد جامع حسینی ولدآباد برگزار خواهد شد.