نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

وصیت نامه فرمانده جوان جنگ + دستخط

وصیت نامه فرمانده جوان جنگ + دستخط

حسین نادری در بیست و پنجمین روز از بهار سال 1347 در سیرجان متولد شد. شهید نادری با وجو.د سن کمی که داشت در 18سالگی به سمت فرمانده گردان 416 عاشورا لشکر 41 ثارالله رسید .جوانترین فرمانده گردان نیروی زمینی سپاه بود. وی در دوم مرداد 1367 در بیت المقدس هفت به شهادت رسید.
گزارشی  از زندگی شهید حسین نادری / جوانترین فرمانده جنگ

گزارشی از زندگی شهید حسین نادری / جوانترین فرمانده جنگ

حسین نادری بیست و پنجم فروردین 1347 در سیرجان متولد شد. شهید نادری در سن 18 سالگی به سمت فرمانده گردان 416 عاشورا لشکر 41 ثارالله رسید .جوانترین فرمانده گردان نیروی زمینی سپاه بود. وی در دوم مرداد 1367 در بیت المقدس هفت به شهادت رسید.
Histats.com START (aync) Histats.com END