نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی- اجتماعی
مادری که استخوان های پسرش را پس نمی داد
امیرحسین انبارداران، نویسنده این کتاب در بخش های مختلف با شکستن سیر زمان و روایت هایی از حال و روز خانواده شهید، داستانش را رنگ و لعابی خواندنی داده و خواننده را به خوبی تا پایان همراهی می کند...
پسران حاج علی رضا
خانواده بهمنی نژاد در محله گرگان جدید سکونت دارند و اهالی این منطقه به خوبی آن ها را میشناسند اما نگارش این کتاب باعث شد تا یاد این شهدای عزیز تا شهرهای دورافتاده کشور عزیزمان هم گسترش پیدا کند
این پسران را می شناسید؟
خانواده بهمنی نژاد در محله گرگان جدید سکونت دارند و اهالی این منطقه به خوبی آن ها را میشناسند اما نگارش این کتاب باعث شد تا یاد این شهدای عزیز تا شهرهای دورافتاده کشور عزیزمان هم گسترش پیدا کند
آرشیو

فرجام عشق...

آذر ماه 1365 همراه سپاهیان محمد(ص) اعزام و در تعاون گردان فجر پدافند هوایی لشکر 25 کربلا سازماندهی شدم.برادرانی، که قبل از من در تعاون بودند، همیشه از سجایای اخلاقی «مطلب اسلامی» سخن می گفتند، او در اصل از مردم روستای بارکلاته هزارجریب بود و در گرگان...
در آرزوی دیدار...

در آرزوی دیدار...

صبح هنگام راهی مزرعه شد. صفر هرگز از این کار خسته نمی شد و دیدن مزارع اطراف او را به وجد می آورد. آن روز با حالتی خواب آلود راه افتاد.
بخشی از خاطرات جانباز 45 درصد هشت سال دفاع مقدس « سیدزین العابدین حسینی »/استان گلستان(1)

بخشی از خاطرات جانباز 45 درصد هشت سال دفاع مقدس « سیدزین العابدین حسینی »/استان گلستان(1)

سال 42، 21 ساله بودم که برای اولین بار به جبهه اعزام شدم و به منطقه موسیان رفتم. به مدت 45 روز در آن منطقه بودم و پس از آن به خانه بازگشتم. اعزام دومم در اردیبهشت ماه 1365 بود که به مدت سه ماه در منطقه شط علی مستقر شدیم...