نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
خون من در برابر دیگر خون های ریخته شده شهدا ناقابل است

خون من در برابر دیگر خون های ریخته شده شهدا ناقابل است

است پدر و مادر اگر من شهید شدم بدانید که راه امام حسین ( ع )را رفتم راه علی اکبر و علی اصغر را رفته ام؛ راه حضرت ابوالفضل ( ع) را رفتم؛ راه بهشتی، رجائی، باهنر، مطهری و راه تمام شهیدان صدر اسلام تاکنون را رفتم و خون من در برابر خون های ریخته شده دیگر شهدا بسیار ناقابل است.
شهیددر جبهه ها آتش بپا می کرد

شهیددر جبهه ها آتش بپا می کرد

شهید در جبهه ها آتش بپا می کرد و همیشه الگوی شجاعت بود اماهیچگاه این تعریف و تمجید باعث خلل در رفتار و متانت او نشد یکبار هم از عملیات خود حرفی به میان نمی آورد و تنها تکیه بر آشتی ناپذیری رهبرش می کرد.
Histats.com START (aync) Histats.com END