نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

فرهنگی - هنری
آرشیو
در سال 65 همراه با عده اي از دانشجویان دانشگاه چمران، به همراه برادرش (بهرام افتخاري) به جبهه اعزام و در همان سال شاهرخ در عملیاتي مجروح شده و برادرش بهرام به فیض شهادت نائل مي گردد.
به جای شعار عمل کنیم
مگر نه این بود که ما همیشه آرزو می کردیم که ای کاش در روز عاشورا ما بودیم و امام را یاری می کردیم حالا موقع آن است که شعارمان را به مرحله عمل درآوریم.
Histats.com START (aync) Histats.com END