نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

فرهنگی-هنری
آرشیو
اي کاش هزار بار در راه تو به شهادت مي رسيدم  / وصیت نامه شهيد درويش علي زارع

اي کاش هزار بار در راه تو به شهادت مي رسيدم / وصیت نامه شهيد درويش علي زارع

بار خدايا هر چند که خواسته ی تو خواسته من است و در برابر مشيت تو تسليم محض خواهم بود ولي عاجزانه از تو مي خواهم که بر اين عبد عاصي منت گذاشته و از شربت شهادت در راه خويش سيرابم گرداني که چيزي جز شهادت در راه تو سيرابم نمي گرداند.