نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

فرهنگی و هنری
آرشیو

من شهيد بهشتي را دوست دارم

علاقه زيادي به مطالعه داشت و در اوقات فراغت آثار شهيد مطهري و شهید بهشتی را مطالعه می کرد.11 عقيده داشت: «کتاب را فقط برای بالا بردن سطح معلومات نباید خواند، بلکه برای این بخوایم که به آن عمل کنیم».