نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

خاطرات و وصیتنامه شهدای استان زنجان
خواهرانم حجابتان را حفظ کنید
شهید عباس رجبی گوندره در بخشی از وصیتنامه خود می‌گوید: خواهرانم حجابتان را حفظ کنید که حجاب شما از خون شهدا بالاتر است.
آرشیو

شما فقط نگهبان هستید

مادر شهید رجبعلی والایی می‌گوید: قبل از به دنیا آمدن فرزندم سیدی در خواب گفته بود که شما فقط نگهبان این نوزاد هستید.
هيچ جایش زخمي نشده بود

هيچ جایش زخمي نشده بود

پدر شهید عباس منتجبی می‌گوید؛ در کودکی برای او اتفاقی افتاد عجیب اما به لطف خدا و حضرت عباس هيچ جایش زخمي نشده بود.
Histats.com START (aync) Histats.com END