نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
خاطرات و وصیتنامه شهدای استان زنجان
زندگینامه شهید کریم عباسی
کریم عباسی فرزند زوج محرم‌علی و رقیه به سال 1349 در یکی از بلندترین گنبد خشتی جهان به نام سلطانیه بدنیا آمد.
زندگينامه شهيد محمد موسي رستم خاني
شهيد محمد موسي رستم خاني در سال 1340 هجري شمسي در روستاي آغوزلو از توابع بخش بزينه رود شهرستان خدابنده استان زنجان در يك خانواده اي متدين و كشاورز بدنيا آمد.
در خودسازى بكوشيد
شهید اکبر منصوری در وصیتنامه خود می‌نویسد: از شما خواهش مى كنم كه همانطورى كه در جبهه ها با بعثيون و در داخل با منافقين و كفار مى جنگيد به مبارزه با نفس اهميت بيشترى قائل شويد و در خود سازى بيشتر بكوشيد.
زندگینامه حسين بيگدلي
شهيد حسين بيگدلي در سال 1347 هجري شمسي در شهرستان خدابنده استان زنجان در يك خانواده مومن و متدين به دنيا آمد.
آرشیو

برای حوا

کتاب "برای حوا" در 116 صفحه حاوی خاطرات خواهران شهدا به چاپ رسیده است.
حنای جنگ

حنای جنگ

کتاب "حنای جنگ" در 128 صفحه حاوی خاطرات جمعی از خواهران شهدا گردآوری شده است.
پرواز از بلندای سور کوه

پرواز از بلندای سور کوه

کتاب "پرواز از بلندای سورکوه" حاوی مجموعه خاطرات از فرماندهان و رزمندگان استان زنجان به چاپ رسیده است.