نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه شهدا، جانبازان و آزادگان
آرشیو

وصیت نامه شهید حمزه چناری / سردار غریب جبهه ها پرنده بی آشیان

اگر با بدن لهیده و دست و پای قطع شده‌ام مواجه شدید، بدانید که از شهید مظلوم بهشتی عزیزتر نبوده‌ام. اگر با بدن سوخته‌ام مواجه شدید، بدانید که در نزد خدا از شهید رجایی و باهنر عزیزتر نبوده‌ام و اگر جنازه‌ام پیدا نشد و در بیابان و کوهستان به جای ماند بدانید امانتداری شما در نزد خداوند بهتر مقبول افتاده...
خاطره دلاوری ها و رشادت های شهید اسکند انوری

خاطره دلاوری ها و رشادت های شهید اسکند انوری

آن شب بعد از این که به سلامت از میدان های مین گذشتیم ، به آب راهه ای رسیدیم که آبی سرد در آن جاری بود. در امتداد آب راهه به مسیرمان ادامه می دادیم که انوری برگشت و خیلی آهسته گفت : « بچه ها ! دو نفر عراقی درست روبه روی ما هستن. فاصله شون خیلی کمه انگار منتظرمون بودن!»
Histats.com START (aync) Histats.com END