نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

فرهنگی-هنری
آرشیو
مرگ مخالفین با اسلام و جمهوری اسلامی نزدیک است با نوشتن این خطابه به یکی از امام معصوم و دیگری از جانشین امام معصوم امام خمینی برای من نمی دانم تا کی خداوند به من طول عمر عنایت فرماید ولی این رهنمود برایم تا آخر عمر کافیست ولی فرقی که بین این دو خطابه من احساس کردم این بود که امام معصوم امام حسین در قربت و تنهائی دارد، خطبه می خواند و حتی آرزو می کند که هر چه زودتر به شهدا بپیوندد ولی امام خمینی که ...
ما سوار شدیم و دیدیم کریم بالا نیست به ما اشاره کردند که دوستتون افتاده، رفتیم پشت ماشین و دیدیم که کریم وقتی که می خواست سوار شود و پایش را روی سپر گذاشته، سرش از پشت خاکریز دیده شده و دشمن او را زده بود، گلوله به پشت گردنش خورده بود و به شهادت رسیده بود و چند لحظه قبلش هم ما یک عکس یادگاری با هم گرفته بودیم و شهید کریم سیامی را گذاشتیم، پشت ماشین کنار همان شهید و تحویل معراج شهدا دادیم و کریم برای همیشه پیش شهدا رفت...
اولین موذن و امام جماعت بعد از فتح خرمشهر معرفی شد
شهید حاج علی گروسی که بسیار ادم ریشه دار و مذهبی ای بود و جوهره دین برایش خیلی قوی بود ودر عین این هم آدم مقتدری بود. بالای همان گنبد مسجد جامع که با توپ زده بودند، رفت و اولین اذان بعد از فتح خرمشهر را گفت و همه برای نماز آمدند و اذان حاج علی جنگ را به نوعی تعطیل کرد و غلغله شد ومسجد جانبود اونروز شهید جنتی سه بار نماز را اقامه کرد...
Histats.com START (aync) Histats.com END