کد خبر: ۹۸۴۳۰
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۳:۴۸
تقديم به روح پر فتوح و ملكوتي معمار انقلاب كه به حق در عصر غيبت امام زمان (عج)درس ايثار و فداكاري و شجاعت را به همگان آموخت. خوشا كه خط عبور تور را ادامه دهيم شعاع چشم تو را تا خدا ادامه دهيم تو آن قصيده شيواي ناتمامي، كاش به شيوه اي كه شايد تو را ادامه دهيم رفتي و نام تو از زبانم نمي رود و انديشه تو از دل و جانم نمي رود از مشرب وصال خود اين جان تشنه را آبي بده كه دست به نانم نمي رود اماما روحت شاد و راهت پر رهرو باد ايثارگران چه كساني هستند اي دوست تو بگو با كدام قلم مي توان از ايثار نوشت و چگونه مي توان از ايثار سخن گفت جلوه ايثار تحلي انمان در رفتار و عمل انسان ايثارگر است كه براي رسيدن به كوي دوست با شعار الله اكبر به تطهير روح دل مي پردازد تا به مقام محمود دست مي يابد و مورد خطاب حضرت دوست قرار مي گيرد، كه فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي (1)

در ابتداي مقاله اجازه مي خواهم سبك و شيوه اهل لغت را پيش روي گذاشته و از لغت و ريشه بگويم، شايد در لغت رموزي نهفته باشد كه چراغ هدايت شود، براي نسلي كه از فرهنگ غرب سيلي مي خورد و در برزخ بي هويتي سرگردان مي شود.چرا كه اصل هر چيزي به ريشه آن برمي گردد. به قول معروف اصل پدر نيكو نگردد چونكه بنيادش بد است ايثار مصدر باب افعال است (ابواب ثلاثي مزيد ) از سه حرف اصلي (همزه،ث،ر )تشكيل شده است. نثر وقتي به باب مي رود دو همزه كنار هم قرار مي گيرد. همزه اول مكسور (همزه باب افعال است) همزه دوم (از حروف اصلي فعال) به جهت كسره ماقبل قلب به ياء و به ايثار تبديل مي شود. (ايثار به معناي ديگري بر خود مقدم داشتن) (يا معناي برتري جستن) راستي در كلمه ايثار چه مي بينيد، شما مفهوم ايثار را به تمام معني در كلمه ايثار در مي يابيد و با تمام وجود از خود گذشتگي را حس مي كنيد. ملاحظه مي كنيد كه ايثار، حركت همزه باب افعال را بر خود مقدم داشت و حرف اصلي تبديل به ياء شد به جهت كسره ما قبل. آري، اينجاست كه ايثار فداي ايثار مي شود. و به بيان فلسفي، ايثار ايثار است به حمل شايع صناعي. آري بياييم از مقوله لفظ و لغت جامعه بر گيريم و بر سر سفره مفهوم بنشينيم. و به اين بيانديشيم كه واژه فرهنگ و مفهوم ايثار چه زماني متولد شد، پدر و مادر ايثار چه كساني هستند؟ از خود سوال كنيم آيا مفهوم ايثار و از خود گذشتگي با انقلاب شكوهمند اسلامي متولد شد يا عقبه تاريخي مفهوم ايثار به زمان ائمه اطهار برمي گردد؟ يا خير، بلكه به عقب تر از آن به زمان پيامبران برمي گردد؟ گمشده ما چيست؟ در قرون و تاريخ ........؟ شايد زيبنده باشد قبل از اين كه شناسنامه ايثار را بررسي كنيم به يك تقسيم بندي اجمالي اشاره اي داشته باشيم. تعريف مفاهيم: فرهنگ: عبارت است از كليه روش هاي زندگي كه به وسيله انسان در جامعه به وجود مي آيد. ايثارگري: اصطلاح ايثارگري را مي توان در دو معني عام و خاص تعريف كرد. تعريف عام ايثارگري مربوط به همه ملت هاست و به عبارتي در همه فرهنگ ها وجود دارد. مفهوم عام ايثارگري در سطح ملي و انساني قابل دسته بندي است كه مفهوم انساني از مفهوم ملي عام تر است. در هر دو مقوله انساني و ملي به معناي گذرا از منافع شخصي به نفع منافع جمعي استادگر اين از خود گذشتن فقط اختصاص به يك ملت در يك محدوده جغراقيايي داشته باشد. كه نمونه آن شركت در جنگ براي مقابله با تهاحم دشمن خارجي است. در صورتي كه از خود گذشتن محدود به يك منطقه جغرافيايي نباشد و در خدمت كليه انسان ها و انسانيت باشد..ايثارگري در سطوح انساني است. مانند فعاليت پزشكان بدون....(2) مفهوم ايثارگري در سطح خاص نيز در دو حوزه مطرح مي شود. -ايثارگري ديني -ايثارگري مسلكي وقتي فرد به خاطر آرمان هايي كه در دين وجود دارد،منافع ديني را بر منافع فردي مقدم مي دارد، ايثارگري ديني مطرح مي شود (منظور از دين، اديان آسماني است)اما زماني ه فرد به خاطر آرمان هايي كه در مسلك نهفته است از منافع فردي مي گذرد، ايثارگري در سطح مسلك مطرح مي شود. نظير ايثارگري در راه آرمان هاي كمونيستي يا آرمان هاي حزبي. اما شهادت يا مرگ در راه آرمان جلوه اي از ايثارگري است، كه در سختي عام، هنگامي رخ مي دهد كه فرد يا براي مقابله با تهاجم دشمن به كشور يا به خاطر آرمان هاي انساني جان خويش را از دست مي دهد. شهادت در معني خاص، زماني است كه فرد به خاطر آرمان هاي مذهبي يا مسلكي جان خويش را از دست مي دهد. از اين رو شهادت در معني عام در همه ملت ها وجود دارد موارد ارج است.(3) بگذاريم، چون روي سخن با زنان ايثارگر است فرصت را مغتنم شمرده و به عقب برمي گرديم و با هم تاريخ اسلام را ورق مي زنيم و به دو مصداق از مصاديق ايثار در دو زمان مختلفف ولي مشترك در اهداف و متحد در جنسيت يعني ايثار اناث اشاره مي كنيم مفهوم ايثار وقتي كه در مصداقي به اوج مي رسد، ماندگار مي شود. بياييم به هاجر نظاره كنيم. او كه از خود گذشت و جهاد كرد. كوشيد براي از بين بردن عطش اسماعيل (ذبيح الله ) هاجري كه خانه و كاشانه را رها و هفت بار بين صفا و مروه سعي كرد او كه هاجر شد و از هواهاي نفساني براي رسيدن به قرب الهي دست كشيد. او كه اول معلم براي حجاج بيت الله الحرام بود. آري هاجر با سعي خود چه درس زيبايي به جهانيان داد. درسي كه كتابش ايثار، فصولش صفا و مروه و نقبه اش در حج است. درسي كه قبولي حج آن منوط به آموزش و تلاش بين صفا و مروه است. حالا بياييد در منزل بانوي ايثارگر ديگري را بگشاييم. اين منزل، خانه علي و زهرا (س) است، دقيق تر نگاه كن توجه داشته باش كه زهرا (س) است، دقيق تر نگاه كن توجه داشته باش كه زهرا (س)چگونه براي دفاع از حريم ولايت بين ديوار و در، ايثار مي كند، به گونه اي كه حمايت از ولايت را به همه مي آموزد. حال بايد پرسيد شناسنامه ايثار زنان به كجا رجوع مي كند و محل صدور از خود گذشتگي علت اصلي فرهيختگان چرا به اين سو از مرز توجه نمي كنيد كه جوانان برومند رشيد اين مرز و بوم، مردانمان از اسماعيل و علي اكبر ...... و ائمه اطهار درس مردانگي و آزادگي و زنان غيور كشور ما فرزندان كوچك ما از حضرت علي اصغر و رقيه ....درس صبر آموخته اند، ورق به ورق دفتر تاريخ اسلام درس از خود گذشتگي و ايثار را براي بازماندگان به ارث گذاشته است. و شما اي مردان غيور ايران و اي دولتمردان زحمتكش نظام جمهوري اسلامي بدانيد و به ديگران هم بياموزيد كه شهادت جلوهاي از ايثار است و جانبازان شهداي زنده مان و همانند شهدا علت هاي اين انقلاب هستند پانوشتها: 1-سوره والفجر آيات 29و30 2-مجموعه مقالات همايش ايثارگران، مرداد ماه 1380 صفحه 115 3--مجموعه مقالات همايش ايثارگران، مرداد ماه1380 صفحه 116 زهرا چوپاني
نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید