اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسراي عراقی (07 )

 «اَسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی»، مجموعه مصاحبه‌های مرتضی سرهنگی (خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی) است که با اسرای عراقی انجام می‌داد.  عمده این مصاحبه‌ها در سال ۶۱ و پس از شکست‌های سنگین قوای دشمن از رزمندگان در اردوگاه های مختلف تهیه شده است. این کتاب در سال 1365  به همت انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی در 367 صفحه منتشر شد.

  گزیده‌ای از خاطرات اسرای عراقی از این کتاب انتخاب شده که در قالب روایت های مختلف در نوید شاهد می خوانید. در روایت هفتم آمده است:

...  شما به صدام می گویید «کافر»، اما رادیو اسرائیل و سایر بنگاه های خبری از ان با عنوان «پرزیدنت» نام می برند و به تعبیر من این پرزیدنت یعنی پرزیدنت جنایت، کشتار، تباهی و سلطان خفقان و تبلیغات کذب. خوب عنوان هایی برایش پیدا کرده ایم اما لفظ کافر براي او کافیست و جامع است.


اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسراي عراقی (07 )

نیروي ما نزدیک رودخانه ي کرخه و در شاهراه سوسنگرد بودند. صدام کافر به ارتش قادسیه اش فرمان حمله داد و تأکید کرد که «ارتش اسلام را تار و مار کنید.» اما نتیجه عکس بود و سپاه اسلام با قدرت الهی توانست ضربات مهلکی را بر پیکرگندیده ي ارتش مهاجم عراق وارد سازد. در این حمله دو لشکر به کلی نابود شد. با چشم خودم دیدم سه نفر از رزمندگان شما توانستند نظامیان بسیار زیادي از ما را به اسارت بگیرند و تمام مهمات و جنگ افزار همراه آنان را به غنیمت ببرند. در عملیات فتح المبین، در شاهراه شوش - دزفول، رزمندگان شما با موتورسیکلت به دنبال تانک می گذاشتند و آنها را سالم و دست نخورده به غنیمت می گرفتند.

یک روز در همین شوش یک هیئت سیاسی - اطلاعاتی از بغداد جهت بازدید از خطوط جبهه و بررسی مسائل و کمبودهاي پرسنلی به خط آمده بودند. واحد من یکی از واحدهایی بود که مورد بازدید آن هیئت قرار گرفت. تصادفا بازدید آنها مقارن ظهر بود. عده اي از سربازان و درجه داران براي اقامه ي نماز صف جماعت تشکیل داده بودند. صفوف نمازگزاران نظر هیئت بازدید کننده را به خود جلب کرد. آنها از دیدن اوضاع بسیار متغیر شدند، طوري که یکی از آنها گفت «این، بسیار خطرناك است. باید چاره اي اندیشید»

این گونه عکس العمل ها، به خصوص از طرف یک هیئت سیاسی - اطلاعاتی، نشان دهنده ي مقاصد و اهداف این جنگ است. این جنگ به نظر من فقط و فقط براي شکستن اسلام تدارك دیده شده است. همان طور که اول مطلب خدمتتان عرض کردم وحشت دشمنان اسلام از بنده و شما نیست. وحشت ایشان از اسلام است. از خداوند متعال مسئلت دارم که ستمگران و کفار را خوار و ذلیل گرداند و رعب و وحشت در قلب کثیف آنان بیفکند و رزمندگان شما را که رزمندگان اسلام هستند پیروز بگرداند.آمین.

منبع:  اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی، مرتضی سرهنگی. سروش (انتشارات صدا و سیما جمهوري اسلامی)1365 ،(صفحه 26)
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده