چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲
نادعلي هم از نظر سني و هم از نظر جثه از من بزرگ تر بود. تابستان ها براي كار به كوره هاي آجر پزي مي رفتيم...
جوانمردي يعني اين!

نوید شاهد - نادعلي هم از نظر سني و هم از نظر جثه از من بزرگ تر بود. تابستان ها براي كار به كوره هاي آجر پزي مي رفتيم. من اولين تابستاني كه با نادعلي و برادرانش همراه شده بودم، فوت و فن خشت زني را بلد نبودم. نادعلي با حوصله به من نشان مي داد كه چگونه بايد كار كنم تا هم خشت بيش تري ساخته شود و هم خشت ها بعد از پختن ترك نخورند. آن تابستان من بيش از آن كه يار شاطر باشم، بار خاطر بودم. يادم مي آيد كه آخر ماه، وقتي اولين حقوقمان را از صاحب كار مي گرفت، سهم من با او يك سان بود. اين كار او در من تأثير زيادي گذاشت. از نظر من كاري كه نادعلي كرد، جوان مردي بود و من جوان مردي را اندك اندك از او فرا گرفتم.

راوي: خدايار طهماسبي دوست شهید نادعلي هاشمی

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده