يکشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۸
نگارنده با تکیه بر وصایا و سیره عملی شهدا «جایگاه نماز و اهمیت آن» را از منظر ایشان مورد تحلیل قرار داده است.

نماز و آثار آن در سیره و وصیت نامه های شهداء

نویسنده: مرضیه رضا نژاد (معاون پرورشي و تربیت بدني دبستان مهندس عسگری 2 قم)

فرزند شهید حسن رضانژاد و همسر جانباز 70 درصد مصطفي محمدی

m.rezanejad1345@gmail.com


چکیده:

شهدا، انسانهای کاملی هستند که آموزه های دینی را با تمام وجود درک نموده اند. عالی ترین جلوه گاه کمال انسانی شان آنجاست که عزیزترین مطاع دنیایی شان، جان را در راه معبود خویش ایثار نمودند. لذا شهدا را می توان در همه عرصه ها به ویژه نماز که متعالی ترین هنگامه ی ارتباط عاشقانه و عاطفی خلق با خالق است، الگوی خویش قرار داد.

با مطالعه ی اجمالی سیره و وصایای پرمحتوای شهدا به وضوح درمی یابیم که » نماز « و به ویژه » نماز اول وقت « از مهمترین توصیه ها و مشی عبادی آنان به شمار می رود.

در این راستا تأکید فراوان شهدا بر اقامه نماز به جماعت و شرکت مستمر و هدفمند در نمازجمعه است که حکایت از توجه ویژه آنان به وحدت و همبستگی میان مسلمین در مسیر دشمن شناسی و دشمن ستیزی دارد. لذا نگارنده برآن است که با تکیه بر وصایا و سیره عملی شهدا » جایگاه نماز و اهمیت آن « را از منظر ایشان مورد تحلیل قرار دهد.

واژگان کلیدی: نماز، نماز جماعت، وصیت نامه شهدا، سیره عملی

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده