يکشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸
بر اساس تحقيقات به عمل آمده در تحریریه پایگاه اطلاع رسانی قربانيان سلاح های شيميایی که با همکاری انجمن حمایت از قربانيان سلاح های شيميایی و اسناد باقی مانده...
جنگ تحميلی شرکت های تجهير کننده رژیم صدام به سلاح های شيميایی در زماننوید شاهد: بر اساس تحقيقات به عمل آمده در تحریریه پایگاه اطلاع رسانی قربانيان سلاح های شيميایی که با همکاری انجمن حمایت از قربانيان سلاح های شيميایی و اسناد باقی مانده، از ميان ٤٤٥ شرکت تجهيز آننده ارتش صدام در زمينه های مختلف به ویژه سلاح های شيميایی به دست آمده است ، شرآت هایی از ژاپن، هلند، سوئد، بلژیك، اسپانيا و فرانسه، سهم عمد های داشتند. و ویدا (Osaka) اوساکا ،(Nec) نيك ،(Hammamatsu Photonics kk) هماماتسافتونيك کاکا ،(fanuc) شرآت های فناك از جمله شرآت های ژاپنی هستند آه در برنامه هسته ای صدام حسين رئيس جمهوری م عدوم عراق، وی را یاری (Waida) دادند.

دریافت متن کامل مقاله جنگ تحميلی شرکت های تجهير کننده رژیم صدام به سلاح های شيميایی در زمان
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده