چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۹
مقاله حاضر عهده دار بحث درباره حضور اسطوره های ملی و مذهبی در شعر دفاع مقدس و نوع نگاه شاعران دفاع مقدس به اساطیر است.
نمادهاي اسطوره اي ملي و ديني در شعر دفاع مقدس

نویسندگان: محمد قربانی


چکیده:

اسطوره، در تمام فرهنگ ها الهام بخش شاعران و نویسندگان بوده است و شاعران و نویسندگان در هر دوره با توجه به مقتضیات زمان و میزان قبول در آن دوره از آن بهره جسته اند. این استکه در دوره ای اسطوره ها به دیده احترام و در  دوره ای خوار و زبون نگریسته شده اند.
یکی از این دوران، دورانی است که عمدتا از آن به عنوان ادبیات دفاع مقدس و یا ادبیات جنگ نام برده می شود. شاعران و نویسندگان دوران دفاع مقدس از اسطوره های  ملی و مذهبی در بیداری روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن بهره جسته اند. نمادها و اسطوره ها در شعر این دوره به مثابه یک رسانه عمل کرده اند. تهییج مخاطب به حضور در میدان نبرد در اکثر مواضع مدیون همین نمادها و اسطوره هاست.
مقاله حاضر عهده دار بحث درباره حضور اسطوره های ملی و مذهبی در شعر دفاع مقدس و نوع نگاه شاعران دفاع مقدس به اساطیر است و می کوشد تا روشن کند تا چه میزان نام های اسطوره ای در تحریک مخاطب در مقابله با دشمن سهیم بوده است.

كليد واژه:  جنگ - شعر دفاع مقدس  - اسطوره - نمادهاي اسطوره هاي ملي و مذهبي

دریافت متن کامل مقاله نمادهاي اسطوره اي ملي و ديني در شعر دفاع مقدس

منبع: پژوهش زبان و ادبیات فارسی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده