چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۶
با توجه به تهاجم فرهنگي نظام استکباري به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران، اين تحقيق که به منظور بررسي تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي انجام شده است.
تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي

نویسندگان: علی جمالی


چکیده:

با توجه به تهاجم فرهنگي نظام استکباري به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران، اين تحقيق که به منظور بررسي تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي انجام شده است.

از اهميت بالايي برخوردار مي باشد هدف اين تحقيق، تبيين تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي بوده که براي پاسخ به پرسش اصلي تحقيق که تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي چيست، بوده است.

براي سنجش تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر عوامل حفظ و استمرار انقلاب اسلامي، اطلاعات مورد نياز با روش کتابخانه اي و با کار ميداني پرسشنامه، از جامعه نمونه آماري اطلاعات لازم گردآوري گرديد و با جمع بندي و تجزيه وتحليل آماري پرسشنامه، نتيجه گيري ارائه شد.

نتايج گوياي اين بود که به طور کلي دست آورد هاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي تاثير قابل توجهي داشته است؛ و بررسي-هاي انجام شده نشان مي دهد که دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس همه عوامل حفظ و استمرار انقلاب اسلامي را تحت تاثير قرار داده و پوشش مي دهد.

كليد واژه:  دست آوردهاي فرهنگي - دفاع مقدس - انقلاب اسلامي - فرهنگ 

 دریافت متن کامل مقاله تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي

منبع: نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده