چهارشنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۱
هدف اصلي مقاله‏ ي حاضر، طراحي و تبيين الگوي تصميم‌گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس، به‎عنوان دوران مهم فرماندهي و مديريت سپاه مي‏ باشد و براي دستيابي به هدف موردنظر، معطوف به مسأله‎ي تحقيق، ادبيات تحقيق و دفاع مقدس مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت كه روش تحقيق، تركيبي، اكتشافي، گذشته‎نگر و كاربردي مي‎باشد.
طراحي و تبيين الگوي تصميم‎گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

در اين تحقيق، الگوي تصميم‏ گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس متشكل از 5 بُعد، 18 مؤلفه و 46 شاخص بر مبناي مباني نظري تحقيق، دسته‎بندي و اولويت‏ بندي گرديدند كه نتايج الگوي اندازه‏ گيري تمامي فرضيه‏هاي اين الگو را تأييد كرد. بنابراين، ابعاد الگوي تصميم‏ گيري فرماندهان در دفاع مقدس به ترتيب اهميت و سهم‎شان در سنجش اين الگو عبارتند از: ظرفيت و توان تصميم‏گيري، فرآيند تصميم‏ گيري، تصميم‏ گيرنده، ماهيت تصميم ‏گيري و محيط تصميم ‏گيري. طبق نتايج الگوي اندازه ‏گيري، روابط بين متغيرها و عوامل، قوي مي‎باشد. بدين معنا كه متغيرها در سنجش عوامل مربوط، داراي قابليت اطمينان و اعتبار دورني مناسبي مي باشند. بنابراين، الگوي طراحي‎شده، سازگار با ويژگي‏ هاي تصميم‏ گيري راهبردي فرماندهان سپاه در دفاع مقدس بوده و الگوي قابل اتكايي براي اجرا خواهد بود.

بر هر پديده يا حادثه اي در جهان خلقت، آثار و بازتابي مترتب است كه به فراخور گستره و اهميت آن مي تواند ماندگارتر، وسيع تر، عميق تر و با اهميت تر و حساس تر باشد.

هشت سال دفاع مقدس، ملت بزرگوار و متعهد ايران، حادثه اي فراموش ناشدني در تاريخ پرفراز و نشيب ميهن عزيزمان است كه براي مدت هاي طولاني اي بر جامعه ي اسلامي ما تأثيرگذار خواهد بود. يكي از ابعاد ماندگار دفاع مقدس و البته مؤثر، اتخاذ تصميم هاي راهبردي در آن، در مقاطع مختلف اعم از دوران آرامش جبهه هاي نبرد و يا دوران انجام عمليات ها بوده است.


تصميم گيري راهبردي در جنگ، يكي از خطيرترين نوع تصميمات دفاعي  امنيتي نظام تازه تأسيس كشورمان بود كه بالاترين سطوح مسئولان و فرماندهان نظامي را به ميدان عمل كشيد  بديهي است نقش تصميمات گرفته شده در گستره ي دفاع مقدس، به عنوان جرياني عميق و قوي، بر مسير انقلاب اسلامي تأثير داشته و جامعه را در راستاي آرمان ها و ارزش هاي ديني و اعتقادي مستحكم و تضمين نموده است.

تحقيق حاضر، در صدد كشف الگوي تصميم گيري راهبردي فرماندهان سپاه در صحنه هاي نبرد و عمليات هاي متعدد دفاع مقدس بر آمد و ضمن بررسي و ارزشيابي يافته هاي عقل بشري و تحليل الگوهاي موجود و نقد آنها و بهره گيري از منابع مديريت اسلامي در زمينه ي تصميم گيري راهبردي، اقدام به ارائه ي الگويي مبتني بر عقلانيت ديني و توحيدي نمود.  كشف الگوي تصميم گيري راهبردي فرماندهان سپاه در صحنه هاي نبرد و عمليات هاي متعدد دفاع مقدس مي تواند بخشي از زواياي پنهان عرصه هاي دفاع مقدس را آشكار كند

دریافت متن کامل مقاله


کلیدواژه: پايداري- دفاع مقدس- مقاله- فرماندهان سپاه- تصميم‌گيري راهبردي- الگوي تصميم گيري

منبع: فصلنامه سياست دفاعي

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده