اين مقاله با بررسي عناصر مشترک ميان خاطره نوشته و داستان، از جمله «پيرنگ»، «روايت»، «گفتگو» و «شخصيت» در اثر روايي دختر شينا، شباهت اين اثر با ژانر داستان را اثبات کرده است.
عناصر داستاني خاطره نوشته های دفاع مقدس با تاکيد بر اثر دختر شينا

نویسندگان: نعمت اله زارع الهام, ايران زاده، غلامرضا پيروز
 

چکیده:

خاطره نويسي ژانري است که در طول تاريخ ادب فارسي نسبت به قصه و داستان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با وقوع جنگ تحميلي عليه ايران و توجه يکباره بسياري از رزمندگان به ثبت خاطرات خود از دوران دفاع مقدس، اين ژانر جاني تازه يافته است. حجم زياد آثار چاپ شده در اين ژانر اقتضا مي کند تا پژوهشگران با موازين علمي به بررسي چيستي اين نوع ادبي بپردازند. خاطره نوشته ماهيتي دوگانه دارد که بخشي از آن برگرفته از تاريخ و بخش ديگر آن مربوط به داستان است. هر خاطره نوشته با توجه به شگردهايي که در آن به کار رفته، به يکي از اين دو ژانر گرايش دارد. يکي از ملاک هايي که مي تواند گرايش داستاني خاطره نوشته ها را اثبات کند، تحليل عناصر داستاني در آن است. اين مقاله با بررسي عناصر مشترک ميان خاطره نوشته و داستان، از جمله «پيرنگ»، «روايت»، «گفتگو» و «شخصيت» در اثر روايي دختر شينا، شباهت اين اثر با ژانر داستان را اثبات کرده است.
 
كليد واژه: خاطره، داستان، تاريخ، نوع ادبي، روايت شناسي، دختر شينا، دفاع مقدس

دریافت متن کامل مقاله عناصر داستاني خاطره نوشته های دفاع مقدس با تاکيد بر اثر دختر شينا
 
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار