بر اساس کتاب های خاطرات دا، پوتین های مریم، خانه ام همین جاست، پاییز 59 و در کوچه های خرمشهر
نقد وبررسی تجربه زنانه درخاطرات دفاع مقدس، افزون بر حفظ و نشر گنجینه ارزشمند پایداری ملت ایران در برابر متجاوزان، اهمیت نقش زنان را در دوران دفاع مقدس نشان خواهد داد.

تجربه دوگانه زنان از جنگ

نویسندگان: دکتر نسرین فلاح

چکیده

تهاجم گسترده و ویرانگر عراق به مرزهای ایران با پایداری ملت ایران در برابر دشمن متجاوز همراه شد و حماسه های بزرگی همچون خرمشهر را جاودانه ساخت. این بحران گسترده و مداوم، زندگی زنان را همچون دیگر افراد جامعه دستخوش تغییری گسترده و عمیق گردانید و تجربه جدیدی را برای آنان رقم زد.

نقد وبررسی تجربه زنانه درخاطرات دفاع مقدس، افزون بر حفظ و نشر گنجینه ارزشمند پایداری ملت ایران در برابر متجاوزان، اهمیت نقش زنان را در دوران دفاع مقدس نشان خواهد داد.

این مقاله ازنوع کیفی و به شیوه ای تحلیلی بر اساس یافته های مندرج در پنج کتاب خاطرات دفاع مقدس شامل دا، پوتین های مریم، خانه ام همین جاست، پاییز 59 و در کوچه های خرمشهر نوشته شده است. بدین ترتیب که با دیدگاهی زن محور و رویکردی ساختارگرا، تجربه زنان از جنگ با تأکید بر حماسه خرمشهر ارائه شده است. بدین منظور تجربه زنانه و عناصر آن در کاربردی اصطلاحی تعریف شده است و بر همین اساس دو تجربه زنانه سکون و سازگاری و تحرک و تحریک ارائه شده است.

واژه های کلیدی: تجربه زنانه، جنگ، خاطرات دفاع مقدس

دریافت متن کامل مقاله تجربه دوگانه زنان از جنگ

منبع: نشریه ادبیات پایداری

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار