چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۰
آتش موسي عيان از سينه سينا ستي / يا كه زرّين بارگاه بضعه موسا ستي

بضعه موسي(منتشر نشود)

نوید شاهد:

آتش موسي عيان از سينه سينا ستي

يا كه زرّين بارگاه بضعه موسی ستي


بضعه موسي بن جعفر فاطمه كز روي قدر

خاك درگاهش عبير طره حوراستي


نو گلي رنگين ز طرف گلشن يا سين بود

آيتي روشن ز صدر نامه طاها ستي


پرتوي از آفتاب اصطفاي مصطفي

زهره اي از آسمان عصمت زهراستي


صحن او را هست اقصي پايه عزّت چنان

كز شرف مسجود سقف مسجد اقصا ستي


پستي از صحن حريمش را به پا طاق حرم

كين مكان عزت وآن مسكن غبراستي


شاعر: الياس محمد بيگي

منبع: ماهنامه فرهنگی شاهد جوان/ شماره 132

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده