هدف از پژوهش حاضر معرفي يادمان هاي دفاع مقدس به عنوان يک سيستم و شناخت ابعاد و اجزاي آن است، به همين منظور با بهره گيري از مصاحبه نيمه ساختاريافته با 38 نفر از خبرگان و دست اندرکاران راهيان نور و استفاده از روش تحليل مضمون يافته هاي تحقيق سامان يافت.
تحليل سيستمي يادمان هاي دفاع مقدس

نویسندگان: حميدرضا قائدعلي، غلامرضا سليمي
 

 
چکیده:

 نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که يادمان به مثابه يک سيستم باز است که در تعامل با محيط پيراموني پذيرنده ورودي هايي است که براي رسيدن به خروجي هاي مطلوب فراگردهايي را سامان مي بخشد. سيستم يادمان شامل 91 جزء (مضمون فرعي) است که در قالب 18 مقوله (تم اصلي) طبقه بندي گرديدند و در 6 بعد اصلي تقسيم بندي کلي تري صورت پذيرفت که عبارت اند از: منابع (مالي، انساني، سرمايه اي، دانشي و معنوي)، ورودي ها (پذيرنده و نقش آفرين)، فراگردها (فرهنگي و خدمات پشتيبان)، خروجي ها (برون و درون سيستمي)، مديريت يادمان (تامين منابع، بسيج منابع، برنامه ريزي و سازمان دهي، هدايت و کنترل) و عوامل محيطي (محلي، ملي و بين المللي).
 
كليد واژه: راهيان نور، دفاع مقدس، يادمان، گردشگري جنگ، گردشگري، سيستم

دریافت متن کامل مقاله تحليل سيستمي يادمان هاي دفاع مقدس

منبع:  مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده